תקנון אתר ZNA

תנאי שימוש

ברוכים הבאים ל : ZNA.co.il, בדף זה נפרט עבורכם את תנאי השימוש של חברת ZNA. אנו מספקים שירותים ומוצרים בהתבסס על התנאים והמדיניות המתוארים וכמשתמשים הינכם כפופים להנחיות ולתנאים המתוארים, אנא קראו אותם בעיון רב.

הגדרות

"המפעיל": עוסק מורשה: 06617003, כתובת למשלוח דואר: קניון הראל, מבשרת ציון ת.ד 40518, מיקוד 9140401, טל': 054-8841104, כתובת דוא"ל : zteam@zna.co.il.

"כתובת האתר":  www.zna.co.il

"המוצרים": כל המוצרים המוצגים למכירה באתר.

"משתמש/ת":  כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנות.

"יום עסקים" לעניין תקנון זה הינם ימים א' – ה', לא כולל ערבי חג, חגים, ימי שבתון וזכרון.

"שובר זיכוי" – "קרדיט" לרכישות באתר לתקופה של 2 חודשים מיום החזרת המוצר

כללי

האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי  תוספי תזונה וכושר, והוא בבעלות המפעיל ומנוהל על ידו באמצעות עובדיו. בנוסף, באתר ישנם דפים שיווקיים של מוצרים שונים, בלוגים בנושאי ספורט, כושר ובריאות, מחשבון קצב זיעה שפותח ע"י המפעיל ו/או מי מטעמו ועוד.

תקנון זה הוא הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר המפעיל, מערכת היחסים בין המפעיל ללקוח מוסדרת באמצעות תקנון זה.

כל שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה באמצעותו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. משתמש האתר מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה. משתמש אינו חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינו מסכים להם, הוא נדרש לצאת מהאתר לאלתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמה ואישור המשתמש לתנאי שימוש אלו.

תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיל האתר, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

האתר מיועד לשימוש הלקוחות שמלאו להם 18 שנה. לקוח אשר בוחר לרכוש מוצרים באמצעות האתר מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל 18 חובה עליו ליידע את האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות התקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע הפעולות באתר, באופן שההתקשרות תהא באמצעות אפוטרופוס. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

מפעיל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

המוצרים הנמכרים באתר בעלי תקן   GMP  ומפוקחים על ידי משרד הבריאות.

המוצרים כשרים בהשגחת הרבנות ראש העין.

רכישת מוצרים ותשלום

הרכישה באתר מחולקת למספר שלבים כמפורט להלן.

בעת הרכישה עליך לבחור את המוצרים הרצויים עם כל הפרטים הנכונים בהתאם להגדרות המופיעות באתר, ולאחר מכן להוסיף את הפריט המבוקש לסל הקניות ולעבור לביצוע התשלום. על מנת להשלים את רכישת המוצר באתר עליך לעבור לעמוד "קופה" למלא את פרטייך המלאים (שם מלא, טל', כתובת מלאה, דוא"ל, מיקוד), לבחור את שיטת השינוע המועדפת עלייך (משלוח למרכז שירות בעלות של 19 ₪ לפני מע"מ או לחילופין שליח עד הבית בעלות של 30 ₪ לפני מע"מ, במקרה של רכישת מארז דוגמית שיטת השינוע הינה דואר ישראל בלבד ומוגבלת ל- 3 אריזות להזמנה), לסמן את אופציית התשלום המועדפת בצורה פשוטה, קלה, מהירה, ובטוחה ולסיים את הרכישה באתר בהצלחה! המפעיל רשאי לעדכן ו/או לשנות את הפרטים המבוקשים בכל עת.

המפעיל רשאי לעדכן את הפריטים והדגמים באתר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף  דגמים והכול על פי שיקול דעתו הבלעדי.

המפעיל רשאי בכל עת לעדכן את המחירים המוצגים באתר ואת תעריפי המשלוחים, ללא מתן הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר למשתמש בעת ביצוע ההזמנה בלבד.

המחירים המוצגים באתר הינם במונחי שקל ישראל והם כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. המחירים המוצגים לצד הפריטים המוצעים אינם כוללים משלוח למרכז שירות או שליח עד הבית שיתווסף לסכום הרכישה בעת ביצוע ההזמנה.

המפעיל רשאי לא לאשר/לבטל את ההזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים: (1) אם נפלה טעות, בתיאור המוצר או הפריט לרבות מחירו; ו/או (2) במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו; ו/או (3) כאשר ביצוע ההזמנה נעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין ו/או (4) אם כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה נחסם או הוגבל לשימוש ו/או (5)אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש ו/או (6) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או (7) המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים ו/או (8) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו ו/או (9) אם לפי דעת המפעיל, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג' ו/או (10) בכל מקרה אחר המזכה בביטול על פי דין או מכל סיבה אחרת שהיא על פי שיקול דעתו של המפעיל.

הודעה בדבר ביטול ההזמנה במקרים אלו תימסר למשתמש וכל חיוב שחויב בו הלקוח בפועל יבוטל. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת המפעיל. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד המפעיל ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

המפעיל אינו אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, ולא יינתן פיצוי ללקוח על עיכובים של חברות השילוח החורגים מזמני האספקה.

ככל ונמנע מן המפעיל לספק ללקוח מוצר במועד מחמת נסיבות הקשורות בכח עליון להלן- מצב חירום בריאותי ו/או מלחמה בין אם הוכרז באופן רשמי ובין אם לאו ו/או מבצע צבאי, גיוס מילואים נרחב שיש בו כדי להשפיע על שוק העבודה, אסון טבע ו/או מגיפה, החלטת ממשלה בדבר מצב חירום במשק סגר מלא או חלקי, ו/או השלכות הקורונה ו/או מפאת כל גורם כח עליון אחר, כי אז לא תהא ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל העיכוב בביצוע המשלוח ו/או האיסוף מנקודות החלוקה לפי העניין עד לגמר הנסיבות הקשורות לכח העליון.

מובהר כי ככל ויחליט המפעיל על  אספקת הפריטים באמצעות איסוף עצמי יכול ויהיה זה מותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המפעיל. מוסכם כי המפעיל ו/או מי מטעמו יהיה רשאי לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתו, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.

תשלום ואבטחה

האתר מאובטח באמצעות אבטחת SSL בתקנים המחמירים ביותר.

אנחנו מציעים אפשרויות תשלום נוחות ומאובטחות, כל אפשרויות התשלום נבדקו על ידי חברות האשראי ואושרו עם התקן המחמיר ביותר לתשלומים באינטרנט (PCI-DSS).  

הנתונים האישיים של המשתמש/ת נשמרים במערכת מאובטחת ואילו פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים לאחר העסקה (למען אבטחת מידע).

דף סליקת כרטיסי האשראי הינו חיצוני מהאתר, הסליקה תתבצע על ידי חברת ישרכרט.

תקני אבטחה של חברת ישרכרט :

  •  כל מערכות סליקת אשראי של ישראכרט עסקים עומדות בתקן EMV לאבטחת עסקאות בכרטיסי אשראי, כנדרש בהוראת בנק ישראל
  • כל מערכות סליקת אשראי של ישראכרט לעסקים עומדות בתקן האבטחה המחמיר ביותר בשוק כרטיסי האשראי PCI:DSS Level 1

 

שלבי העסקה/בחירת המוצרים

על הלקוח לבחור את המוצרים אותם הוא רוצה לרכוש ולוודא כי זו הזמנתו בהתאם להוראות המפורטות כאמור בסעיף תשלום ואבטחה לעיל ולאמור באתר.

אישור ההזמנה – לאחר הזנת פרטי התשלום ואישור השלמת ההזמנה, המפעיל ישלח  אישור בדבר ביצוע רכישה באתר רק לאחר קבלת האישור ניתן לדעת בבטחה כי ההזמנה אושרה והיא בדרך אליכם.

דרכי קבלת האישור :

דואר אלקטרוני- ציון כתובת דוא"ל בהזמנה (עליכם לציין את כתובת הדוא"ל שלכם דרכה אתם תקבלו את כל האישורים הדרושים).

לאחר אישור התשלום ע"י חברת האשראי ישלח המפעיל ללקוח חשבונית מס.

דרכי התשלום לביצוע הזמנה

סליקת כרטיסי אשראי – כל סוגי כרטיסי האשראי אשר מצוינים באתרנו.

עסקאות שסטטוס התשלום לא הושלם באופן מלא לא יאושרו/ישלחו, אך יישארו במערכת עד להסדרת התשלום (עד 72 שעות משעת ההזמנה).

מבצעים, הטבות, קוד קופון

המפעיל רשאי להציע למשתמש האתר, מעת לעת, מבצעים והטבות. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן להוראות שיתפרסמו באתר, מעת לעת. המפעיל שומר לעצמו את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא הודעה מראש, ובכפוף להוראות הדין.

המפעיל רשאי לשלוח על פי שיקול דעתו הבלעדי "דוגמיות" המוצרים הנמכרים באתר בחינם ללא עלות כספית וללא דמי משלוח וזאת באמצעות דואר ישראל. גודל הדוגמית יקבע ע"י המפעיל ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. המפעיל רשאי להפסיק את משלוח הדוגמיות בכל עת והכול על פי שיקול דעתו הבלעדי. המפעיל לא מתחייב לזמני אספקת הדוגמיות, כאשר המשלוחים הנ"ל כפופים לזמני האספקה של דואר ישראל.

המפעיל רשאי לבטל בכל זמן שיבחר ללא מתן הודעה מוקדמת את אחת ההטבות הקיימות באתר ו/או בדף הפייסבוק של המפעיל ו/או בדף האינסטגרם ו/או או לבטל את "קוד הקופון" אשר ניתן לקוחות. קוד הקופון יימסר ללקוחות בעת ביצוע הזמנה וגם כתוכן שיווקי על פי שיקול דעתו של המפעיל.

גמר המלאי

המפעיל מוכר את מוצריו בהתאם למלאי קיים.

המפעיל רשאי להודיע ללקוח גם לאחר השלמת העסקה והתשלום על גמר המלאי, במידה והמלאי אזל או לא יחודש שוב, המפעיל רשאי לבטל את העסקה וליתן החזר כספי מלא ללקוח אשר רכש ממוצר המפעיל אשר אזל במלאי

משלוחים בארץ

המפעיל מתחייב כי המוצר יימסר ללקוח בהתאם לשיטת השינוע אותה סימן בעת ביצוע ההזמנה וזאת כדלקמן:

א. באמצעות שליח- עד 7 ימי עסקים מרגע אישור ההזמנה למעט במקרים הנקובים בסעיף רכישת מוצרים ותשלום לעיל. משלוח עם שליח עד הבית יעלה בנוסף לסכום הרכישה כ-30 ₪ לפני מע"מ. המפעיל רשאי לשנות הוראה זו בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

ב. במידה והמפעיל מאפשר, מסירת הזמנה ע"י משלוח למרכז שירות- עד 7 ימי עסקים. משלוח לנקודת החלוקה יעלה בנוסף לסכום הרכישה כ-18 ₪ לפני מע"מ. המפעיל רשאי לשנות הוראה זו בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

השליחות תתבצע ע"י חברת שליחויות חיצונית, במידה שאספקת המוצר תתעכב ע"י חברת השליחויות מסיבות שאינן קשורות למפעיל, כי אז לא תהיה למפעיל כל אחריות ביחס לאיחור במועד אספקת המוצר ומסירתו ללקוח, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל האיחור באספקת המוצר.

מובהר, כי בתקופות חגים ו/או לפני חגים ו/או אחרי חגים ובחודשים נובמבר ו/או דצמבר ייתכנו עיכובים במועד אספקת המוצרים והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה בעניין.

המפעיל מבהיר כי ייתכנו עיכובים של עד 2 ימי עסקים באספקת המוצרים לישובים מרוחקים ו/או חריגים בהתאם להחלטת חברת השליחויות.רכיש

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "החוק").

לא ניתן לבטל את העסקה שלא עקב פגם ולהחזיר את המוצרים בהיותם מוצרי מזון בהתאם לדין.

באם הלקוח אינו מעוניין במוצר ולא מדובר בפגם לא ניתן לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצרים אלא לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל.

השבת מוצר פגום תבוצע באמצעות פנייה לכתובת המייל המופיעה במבוא לתקנון, נציג שירות המפעיל ישלח למזמין כתובת למסירת הפריט אשר ברצונו להחזיר.

המפעיל לא יגבה דמי משלוח היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שנמסר לבין ההזמנה. במקרה כאמור, יודיע המשתמש על כך למפעיל ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין. למפעיל שמורה הזכות להורות ללקוח לשלם את עלות דמי המשלוח, כאשר בעת קבלת המוצר במשרדי המפעיל תערך בדיקה אודות נסיבות החזרת המוצר. ככל וייקבע כי אכן ישנו פגם במוצר ו/או אי התאמה להזמנה שבוצעה, יזכה המפעיל את הלקוח בעלות דמי המשלוח בגין השבת המוצר.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני: zteam@zna.co.il  ו/או בטלפון 054-8841104 בין השעות 10:00-18:00.

סמכות מקומית ועניינית

בחתימתי הנני מבין ונותן הסכמתי הבלתי חוזרת, כי בכל מקרה של סכסוך משפטי ו/או תביעה בבית משפט הסמכות המקומית תהיה נתונה לבתי המשפט במחוז ירושלים. בקשר למוצרים ו/או לשירותים שאני רוכש מאתר אינטרנט זה.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר, מחשבונים, וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, אשר כוללים בין היתר את עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות למפעיל האתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.

דיוור ישיר

בכוונת מפעיל האתר לשלוח למשתמש מדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשות, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר (SMS)  מידע בדבר שירותיו, וכן מידע שיווקי ופרסומי – מידע כזה ישלח למשתמש, בהתאם לחוק, אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו. נרשמים שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של המפעיל או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה המפעיל תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה.

שונות

המידע והתכנים המופיעים באתר אינם מהווים חוות דעת רפואית ו/או המלצה רפואית ו/או תחליף רפואי להתייעצות עם איש מקצוע. כל המידע המופיע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהי יעוץ רפואי ו/או המלצה לטיפול ו/או תחליף לטיפול ו/או תרופה ו/או מרפא למחלה.

באתר יופעל מחשבון "קצב זיעה". למחשבון, המשתמש יצטרך להזין מס' פרמטרים לפני ואחרי אימון כגון: מין, גיל, כמות שתייה במהלך האימון, משקל אחרי אימון, כמות פעמים של שתן ועוד. לאחר עדכון הנתונים, המחשבון יחשב את קצב איבוד הזיעה של המשתמש וייתן לו המלצה לצריכת כמות נוזלים בהתאם לקצב הזיעה שלו (כלומר, בהתאם לכמות הזיעה שאיבד). כמו כן, תינתן עצה לתוספת של כמות אלקטרוליטים שיש להוסיף למים, השימוש במחשבון הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש ואינו מהווה חוות דעת רפואית ו/או המלצה רפואית ו/או תחליף רפואי להתייעצות עם איש מקצוע.

השירותים והמידע באתר זה הינם כלליים ולא ניתן להתאימם באופן פרטני לצרכיו של כל אדם ואדם ועל כן ולצורך קבלת טיפול רפואי ו/או יעוץ אישי יש לפנות לרופא ו/או למאמן כושר מוסמך.

האתר פועל בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ח-2017 וכולל הצהרת נגישות נפרדת.

תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה חלים על השימוש באתר באמצעות כל מכשיר אלקטרוני המאפשר גישה לרשת האינטרנט (מחשב, טלפון סלולארי, טאבלט, מחשבי כף יד וכיו"ב) וכן באמצעות כל סוגי הדפדפנים ואמצעי התקשורת.

האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי תקנון זה, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת באתר.

האתר עושה כל שביכולתו לוודא כי המידע המוצג באתר הינו המידע המדויק והשלם ביותר, אך לעתים עלולים להופיע אי דיוקים ו/או שגיאות ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות הנובעת מהן או קשורה אליהן- ט.ל.ח.

כל התנהגות של מפעיל האתר לטובת משתמש האתר בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור מצידו על האמור בתקנון זה.

במידה ויחולו תקלות מחשוב אשר ימנעו באופן זמני שימוש באתר יפעל, מפעיל האתר לטפל בהם בהקדם ולא יהיו למשתמשי האתר טענות או תביעות כנגדו בקשר לאירועים בתקופת התקלות והטיפול בהן.

בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי ZNA ו/או מי מטעמו, בקשר עם תנאי השימוש ורכישת מוצרים באמצעות האתר, לרבות ברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד ולא תשמשנה כלי פרשני כלשהו.

היה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כלשהי שחלק כלשהו מתנאי השימוש דלעיל אינו תקף ו/או אינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשללו תוקפם או הוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר הסעיפים יישארו בתוקפם המלא.

מפעיל האתר רשאי להפסיק את פעולת האתר בכל עת ללא הודעה מראש. הזמנות שבוצעו עד למועד הפסקת הפעילות תכובדנה בהתאם להוראות תקנון זה.

רישומי השרת עליו מתנהל האתר, בדבר הפעולות המתבצעות ע"י הלקוח באמצעות האתר, יהוו    ראיה לכאורה לעשיית הפעולות על ידו.

הנוסחים בתקנון זה מופיעים בלשון זכר אך מיועדים לשני המינים.

תקנון קנייה – ZNA 2024 - שתהיה לכם קנייה מהנה. בברכה, צוות ZNA